napis heder2

bip

ko bydgoszcz logo

um wloclawek

Promocja

promo1

 

Promocji przedszkola w środowisku lokalnym służą wszelkiego rodzaju działania podejmowane przez placówkę.

· wydawanie folderów przedszkola

· spotkania integracyjne dla dzieci i rodziców

· "Drzwi otwarte" dla rodziców i nowych dzieci

· okazjonalne informacje o osiągnięciach placówki w lokalnych gazetach, telewizji i Internecie

· uczestniczenie wychowanków przedszkola w rozmaitych imprezach, uroczystościach, konkursach organizowanych na terenie miasta i okolic

· prowadzenie zajęć - warsztatów dla nauczycieli z innych przedszkoli

promo2

 

Nasze przedszkole wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze. Dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka. W urzeczywistnieniu naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy, jak również rodzice. Efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.

Absolwent naszego przedszkola:

· Jest aktywny i samodzielny

· Dba o zdrowie i własny rozwój intelektualny

· Współpracuje w grupie

· Orientuje się w podstawowych dziedzinach wiedzy

· Respektuje podstawowe zasady etyki i kultury bycia

· Jest komunikatywny oraz twórczo rozwiązuje problemy

· Odróżnia dobro od zła

· Posiada podstawową wiedzę na temat Unii Europejskiej

· Posiada podstawowe umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia

· Zna i kultywuje tradycję ludowe swojego Regionu