napis heder2

bip

ko bydgoszcz logo

um wloclawek

RODO

Obowiązek informacyjny RODO

PDF iconKlauzula ogólna RODO

PDF iconKlauzula informacyjna przy rekrutacji

PDF iconKlauzula informacyjna dla pracowników w czasie zawierania umowy

PDF iconKlauzula informacyjna przy ZFŚS

PDF iconKlauzula informacyjna dotycząca wizerunku

PDF iconKlauzula informacyjna dla kontrahentów

PDF iconKlauzula informacyjna udostępniania informacji publicznej

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

- Administratorem pozyskiwania danych jest: Przedszkole Publiczne nr 26 we Włocławku, ul. Radosna 3, tel. 542362398, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskiwanych danych jest Pani Joanna Michalska – dyrektor przedszkola, tel. 542362398, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak, tel. 544270158, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku przedszkolnego, zadań Statutowych Przedszkola, SIO.

- Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.

- Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan – podmiot, któremu powierzono dane.

- Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

- Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji

- Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, klasa) mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola: www.kujawskaprzystan.pl w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć uczniów na podstawie pisemnej zgody rodziców ucznia.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

- przenoszenia pozyskanych danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO,

- podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody