Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Historia

Nasze przedszkole istnieje od 1979 roku. Prawie przez 3 lata była Przedszkolem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W marcu 1982 roku przekształcono placówkę w Przedszkole Państwowe. W okresie transformacji ustrojowej zmieniło nazwę na Przedszkole Publiczne. Organami bezpośrednio zarządzającymi przedszkolem jest Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Pierwszym dyrektorem placówki była Pani Danuta Jankowska. Po jej odejściu stanowisko to objęła Pani Janina Kowalska a następnie Pani Krystyna Mańkowska. Od roku 2001 do dnia dzisiejszego stanowisko to piastuje Pani Joanna Michalska. Na przestrzeni 24 lat przedszkole było placówką 5-o oddziałową, 4-o oddziałową a od stycznia 1991r objęliśmy edukacją również dzieci 6-o letnie, które korzystają z naszych usług bezpłatnie. Przez kilka początkowych lat nasza placówka była przedszkolem ćwiczeń. Przyjmowała na hospitacje i praktyki słuchaczki ze Studium Wychowania Przedszkolnego. Jest to dla nas ogromnym zaszczytem, że wielu nauczycieli przedszkoli zdobywało pod kierunkiem naszych wychowawców swoje umiejętności i rozwijało kompetencje.

 

Zawsze byliśmy i do tej pory jesteśmy placówką otwartą. Nasze nauczycielki prowadziły zajęcia na zebraniach samodokształcających, byliśmy gospodarzami wielu narad dyrektorów. Od kilku lat jesteśmy organizatorami Przeglądów Widowisk Zimowych, w których uczestniczą dzieci z przedszkoli osiedlowych. Cieszy nas fakt, iż na przestrzeni lat dobrze układała i układa się współpraca z władzami lokalnymi, środowiskiem a także z rodzicami. Za to serdecznie dziękujemy! Pisząc o historii naszego przedszkola warto nadmienić, iż większość personelu jest tutaj od samego początku. Nie dziwi więc, że traktujemy nasze przedszkole jak drugi dom i chcemy, aby tak traktowały go dzieci i rodzice. Kiedy w 2000 roku nasza placówka zaczęła realizować Program Edukacji Regionalnej nie przypuszczaliśmy wówczas, iż stanie się on priorytetem naszej pracy wychowawczo - dydaktycznej. W dobie globalizacji przynależność do środowiska lokalnego odgrywa rolę istotną. Dzięki poznawaniu, kultywowaniu tradycji regionalnych uczymy nasze dzieci miłości do Ziemi Kujawskiej, do tradycji naszych przodków. W związku z prężną realizacją zadań edukacji regionalnej, pełną akceptacją rodziców, wystąpiłyśmy z wnioskiem o nadanie imienia placówce "Kujawska Przystań" Imię kojarzące się z regionem Kujaw, z miejscem spokojnym, bezpiecznym, rodzinnym, nasze przedszkole otrzymało dnia 05. 06. 2003 roku. Nasze dzieci czują się Kujawiakami, dobrze rozumieją przynależność z regionem, a jednocześnie otwarci są na inne społeczności regionalne i kulturowe. W roku 2004 nasze przedszkole na deskach Teatru Impresaryjnego we Włocławku obchodziło swoje 25-o lecie. Dołożymy wszelkich starań, abyśmy mogli jako placówka oświatowa świętować kolejne jubileusze.

Data dodania: 2021-10-25 14:27:19
Data edycji: 2021-11-03 17:40:17
Ilość wyświetleń: 996

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook