Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia

Nasze przedszkole istnieje od 1979 roku. Prawie przez 3 lata była Przedszkolem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W marcu 1982 roku przekształcono placówkę w Przedszkole Państwowe. W okresie transformacji ustrojowej zmieniło nazwę na Przedszkole Publiczne. Organami bezpośrednio zarządzającymi przedszkolem jest Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Pierwszym dyrektorem placówki była Pani Danuta Jankowska. Po jej odejściu stanowisko to objęła Pani Janina Kowalska a następnie Pani Krystyna Mańkowska. Od roku 2001 do dnia dzisiejszego stanowisko to piastuje Pani Joanna Michalska. Na przestrzeni 24 lat przedszkole było placówką 5-o oddziałową, 4-o oddziałową a od stycznia 1991r objęliśmy edukacją również dzieci 6-o letnie, które korzystają z naszych usług bezpłatnie. Przez kilka początkowych lat nasza placówka była przedszkolem ćwiczeń. Przyjmowała na hospitacje i praktyki słuchaczki ze Studium Wychowania Przedszkolnego. Jest to dla nas ogromnym zaszczytem, że wielu nauczycieli przedszkoli zdobywało pod kierunkiem naszych wychowawców swoje umiejętności i rozwijało kompetencje.

 

Zawsze byliśmy i do tej pory jesteśmy placówką otwartą. Nasze nauczycielki prowadziły zajęcia na zebraniach samodokształcających, byliśmy gospodarzami wielu narad dyrektorów. Od kilku lat jesteśmy organizatorami Przeglądów Widowisk Zimowych, w których uczestniczą dzieci z przedszkoli osiedlowych. Cieszy nas fakt, iż na przestrzeni lat dobrze układała i układa się współpraca z władzami lokalnymi, środowiskiem a także z rodzicami. Za to serdecznie dziękujemy! Pisząc o historii naszego przedszkola warto nadmienić, iż większość personelu jest tutaj od samego początku. Nie dziwi więc, że traktujemy nasze przedszkole jak drugi dom i chcemy, aby tak traktowały go dzieci i rodzice. Kiedy w 2000 roku nasza placówka zaczęła realizować Program Edukacji Regionalnej nie przypuszczaliśmy wówczas, iż stanie się on priorytetem naszej pracy wychowawczo - dydaktycznej. W dobie globalizacji przynależność do środowiska lokalnego odgrywa rolę istotną. Dzięki poznawaniu, kultywowaniu tradycji regionalnych uczymy nasze dzieci miłości do Ziemi Kujawskiej, do tradycji naszych przodków. W związku z prężną realizacją zadań edukacji regionalnej, pełną akceptacją rodziców, wystąpiłyśmy z wnioskiem o nadanie imienia placówce "Kujawska Przystań" Imię kojarzące się z regionem Kujaw, z miejscem spokojnym, bezpiecznym, rodzinnym, nasze przedszkole otrzymało dnia 05. 06. 2003 roku. Nasze dzieci czują się Kujawiakami, dobrze rozumieją przynależność z regionem, a jednocześnie otwarci są na inne społeczności regionalne i kulturowe. W roku 2004 nasze przedszkole na deskach Teatru Impresaryjnego we Włocławku obchodziło swoje 25-o lecie. Dołożymy wszelkich starań, abyśmy mogli jako placówka oświatowa świętować kolejne jubileusze.

Data dodania: 2021-10-25 14:27:19
Data edycji: 2021-11-03 17:40:17
Ilość wyświetleń: 1679

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej