Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Załącznik do Zarządzenia nr 14/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2022 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

 

Termin  w postępowaniu rekrutacyjnym Rodzaj czynności Termin  w postępowaniu uzupełniającym
od 01 do 08 marca 2022 r. Potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego (przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostawieniu dziecka w dotychczasowym przedszkolu). _________________
od 09 do 25 marca 2022 r. Zapisy do przedszkoli (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów). od 01 czerwca

 

do 29 lipca 2022 r.

od 28 do 30 marca 2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej jednostki wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym żądania  przez przewodniczącego dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Ponadto przewodniczący może zwrócić się do Prezydenta Miasta  o potwierdzenie okoliczności zawartych  w oświadczeniach (Prezydent Miasta dokonuje potwierdzenia w terminie 14 dni). od 01 do 05 sierpnia 2022 r.
31 marca 2022 r. Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji. 08 sierpnia 2022 r.
od 01 do 08 kwietnia 2022 r. Podpisywanie deklaracji woli o korzystaniu z wychowania przedszkolnego. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. od 09 do  19 sierpnia 2022 r.
11 kwietnia            2022 r. Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych  do przedszkola. 22 sierpnia 2022 r.
Data dodania: 2022-02-28 06:47:00
Data edycji: 2022-02-27 21:01:49
Ilość wyświetleń: 478

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej